Woodland Trust

Nature DetectivesNature's Calendar

Make the most of this half term! Fresh ideas for children from the Woodland Trust

nature detectives

 

Cymraeg

Mae gennym fwy a mwy o defnyddiau
Cymraeg ar gael, gyda llawer mwy yn yr arfaeth...
 

leaf ID sheetDail coed a llwyni 

twigs and buds id sheetBrigau yn y gaeaf

seeds id sheetDail, frwyth a hadau 

leaf hunt ticklistRhestr ticio - dail coed a llwyni 

 

swift and swallow bird puppetsPwped bys - gwennol a gwennol ddu

Woodland logLlyfr log coedlannau (tudalen glawr)

  

leaf dot to dotSmotyn y smotyn 

leaf dot to dotSmotyn y smotyn

ladybird mazeDryfsa 

oak tree mazeDryfsa 

Pa rhai syn cydweddu!

leaf cardsCardiau deilen

 

 posterCoedydd Trafalgar

 

Ar ôl blwyddyn o ddatblygiad mewn ysgolion, wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, mae’n bleser gennym gynnig yr adnoddau ar-lein newydd hyn am ddim:
 

concrete poetryCerddi Concrit 

Dragon woodCoed y Draig

A tree's memoryCof Coeden

 

nature detectives wildlife club arrowCurriculum linked resources

         Gwyddoniaeth

this nature resource for kids is a pdf documentCynefinoedd olyniaeth
         - pre-visit activity

pdf fileAnifeiliaid gwahanol mewn cynefinoedd gwahanol
         - pre-visit activity

pdf fileAnifeiliaid a phlanhigion mewn cynefinoedd gwahanol
        - pre-visit activity

pdf fileDysgu mwy am goed
         - post-visit activity

pdf fileCymharu dwy goeden wahanol
         - post-visit activity
 

         Hanes/Daearyddiaeth

pdf fileTirweddau gweithio
         - pre-visit activity

pdf fileBeth sy'n dda am goed?
         - post-visit activity
 

         Celf a Dylunio

pdf fileCelf gyda deunyddiau sy'n deillio o bren
         - pre-visit activity

pdf fileYmateb i'r ymweliad a'r coetir
         - post-visit activity
 

         Cymraeg/Llythrennedd

pdf fileGeiriau o'r goedwig
         - pre-visit activity

pdf fileYsgrifennu creadigol
         - post-visit activity

pdf fileTaith blannu coed
         - post-visit activity

pdf fileCerdd am goeden hynafol
         - post-visit activity
 

         Mathemateg/Rhifedd

pdf fileCynllunio coetir newydd
         - pre-visit activity

pdf fileMesur priodoleddau coed
         - post-visit activity

pdf fileCynllunio coed y dderwen
         - pre-visit activity

pdf fileBeth yw oedran y goeden?
         - pre-visit activity

pdf fileAtebion
         - for planning badger wood and how old is a tree

 

nature detectives wildlife club arrowKS3 Ancient Tree Hunt resources - Welsh  

 

Mae'n ddrwg gennym nad yw'r defnyddiau a grewyd yn ystod 2004 a 2005 ar y wefan ar hyn o bryd, a hynny am resymau technegol. Fe fyddan nhw yn ol nes ymlaen eleni.

 
Supported by the National Lottery through the Heritage Lottery Fund